Bevilling og frit valg af leverandør

En bevilling betyder at din kommune vil betale for dit produkt. Du skal tænke bevilling, som et betalingstilsagn, altså det tilsagn som kommunen har givet for at betale for produktet. Tilsagnet tager du med i fysisk form til din leverandør. på tilsagnet står der informationer som leverandør skal bruge for at sende en faktura. 

Bevilling og Frit valget af leverandør betyder at selv om kommunen skriver en specifik leverandør på din bevilling, så kan du selv vælge din leverandør. Dine rettigheder er beskrevet i Serviceloven.

Bevilling Bekendtgørelse

Bevilling og frit valg til brystprotese og kompressionsprodukter

Hos Props & Pearls kommer kvinder fra hele landet med deres betalingstilsagn til brystproteser og kompressionsprodukter. 

I nogle tilfælde skriver kommunen hvilken leverandør de har lavet aftale med. Det betyder ikke, at du ikke kan benytte en anden leverandør. Det sikrer lovgivningen nemlig, der er altid mulighed for at benytte dit frie leverandør valg. Hos Props & Pearls har vi som udgangspunkt ikke egenbetaling. Der kan dog være visse special produkter som vi ikke kan garantere at din kommune vil betale. læs her

Bevilling til inkontinensprodukter

Det er ikke kun brystproteser, som kommunerne bevilliger. Når inkontinens er klassificeret som en varig lidelse som begrænser din færden så kan du ansøge om bevilling – dette inkluderer også inkontinensproppen Contam/Reca og vaginal proppen Efemia. Du kontakter din kommune, spørg efter personlige hjælpemidler og tal med sagsbehandler om hvordan det fungerer i din kommune. Prøv at se eksempler på siden Efemia på bevilling.

Similar Posts