Efemia mod inkontinens på bevilling

Hjælpemidlet Efemia kan bevilliges af din kommune, såfremt du har en langvarig lidelse af inkontinens som begrænser dine gøremål, det være sig motion, hverdagsliv deslige. Flere og flere kommuner ønsker at finde løsninger som er mere miljøvenlige end bleer.

ANSØG OM EFEMIA
ANSØG OM EFEMIA – KLIK PÅ BILLEDET – VÆLG DIN KOMMUNE

Kommuner som har bevilliget Efemia

Disse kommuner har accepteret at bevillige Efemia. De respektive links peger på forskelligvis til handlemuligheder indenfor din kommune. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning. Har du allerede positiv erfaring med produktet – gør det, det nemmere for kommunen.

Klik på din kommune for at komme til en relevant side

Er du allerede udredt for inkontinens kan du tale med din kommunes sagsbehandler. Er du endnu ikke udredt kan du tale med din praktiserende læge om en henvisning til kommunens inkontinenssygeplejeske. Det er en af de to eller de to i forening som beslutter om du kan bevilliges Efemia.