Efemia mod inkontinens på bevilling

Hjælpemidlet Efemia kan bevilliges af din kommune, såfremt du har en langvarig lidelse af inkontinens. Flere og flere kommuner ønsker at finde løsninger som er mere bæredygtige end bleer.

Kommuner som har bevilliget Efemia

Disse kommuner har accepteret at bevillige Efemia. De respektive links peger på forskelligvis til handlemuligheder indenfor din kommune. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning.

Er du allerede udredt for inkontinens kan du tale med din kommunes sagsbehandler. Er du endnu ikke udredt kan du tale med din praktiserende læge om en henvisning til kommunens inkontinenssygeplejeske. Det er en af de to eller de to i forening som beslutter om du kan bevilliges Efemia.