EPI-NO Delphine användningsinstruktion

EPI-NO
EPI-NO Delphine Plus + Biofeedback Brugsvejledning på svensk:

För träning av bäckenbottenmuskulatur

TECSANA EPI-NO DELPHINE änvändningsinstruktion

Tillverkare:
Tecsana Gmbh

Rathochstr. 97
81247 München
e-post: info@tecsana.de

Importör:
Props & Pearls
Nikolaj Plads 23
1067 København K
Tel: +4535251440 e-post: info@propsandpearls.com

Produktbeskrivning av EPI-NO Delphine användningsinstruktion

Med EPI·NO Delphine och Delphine Plus tränas bäckenbottenmuskulatur före och efter förlossning. EPI·NO Delphine och Delphine Plus har designatsutvecklats och tillverkats i Tyskland i nära samarbete med gynekologer, barnmorskor, gravida kvinnor samt fysioterapeuter som är specialiserade på urogenitala problem.

Den består av:

(1) en silikonballong med smal utformning
(2) en handpump
(3) en tryckdisplay (endast EPI·NO Delphine Plus) (4) en luftventil
(5) en flexibel förbindelseslang av plast

(6) en Epi-No Delphine användningsinstruktion i engelsk

Indikation


EPI·NO Delphine och Delphine Plus är träningshjälpmedel avsedda för förberedning inför förlossning samt träning av bäckenbottenmuskulatur.

Användningsområde


1) Förlossningsförberedelse: EPI·NO Delphine och Delphine Plus förbereder mellangården varsamt för förlossning

2) Träning av bäckenbottenmuskulatur: Träning med EPI·NO Delphine Plus stöder återhämtningen efter förlossning

Träningsmetoder

Förlossningsprogram med tre steg (EPI·NO Delphine och Delphine Plus)

1. Träningavbäckenbottenmuskler: För stärkning av bäckenbottenmuskler inför förlossning

2. Tänjningavmellangården: För gradvis tänjning av slidöppning, perineum och slidmuskler före förlossning

3. Förlossningsförberedning: För träning av förlossningsfas

Program för träning av bäckenbottenmuskler efter förlossning: 

(Obs: Endast EPI·NO Delphine Plus ger biofeedback)

Träning av musklerna i bäckenbotten

För stärkning av musklerna i bäckenbotten före förlossning.


Alla övningar är enkla och du kan göra dem självständigt hemma. Du kan anpassa EPI·NO Delphine och Delphine Plus-övningar efter dina egna behov.

Kliniska studier och praktiska experiment har visat att EPI·NO Delphine och Delphine Plus-övningar är effektiva.

Under förlossningsförberedande tänjningsövningar indikerar tryckdisplayen (endast EPI·NO Delphine Plus) inte ballongens storlek. Du kan följa din progress med mätmall som följer i slutet eller genom att använda måttband (Att mäta storleken av ballongen är möjligt endast utanför kroppen). Displayvisarens rörelse (endast EPI·NO Delphine Plus) indikerar din progress ändå när du tränar musklerna i bäckenbotten.

Om du ska föda med planerat kejsarsnitt har du ingen nytta med att tänja mellangården. Med EPI·NO kan du i alla fall träna musklerna i bäckenbotten effektivt.

Kontraindikationer

Du skal inte ändande EPI-NO Delphine eller Delphine Plus i följande situationer:

–  Fostret är i en ovanlig ställning eller det finns identifierade risker som gör vaginala förlossningen omöjlig (t.ex. föreliggande moderkaka)

–  Det finns en ökad infektionsrisk (t.ex. prematur ruptur av fosterhinnor eller vaginala infektioner)

–  Du har oläkta sår i genitalier

–  Du är under påverkan av alkohol eller droger

–  Du har vaginal blödning

–  Du har en elakartad sjukdom i genitalier (t.ex. cancer i livmodershalsen)

Begränsningar

 • Du får börja förlossningsfasträningen som tidigast tre veckor före den beräknade förlossningstiden eller enligt läkarens eller barnmorskans anvisningar.
 • Använd EPI·NO Delphine eller Delphine Plus högst under två graviditeter eller enligt rekommenderat bruksdatum (står i handpumpen)
 • Sluta användningen av EPI·NO Delphine eller Delphine Plus om du känner smärta.

EPI·NO Delphine och Delphine Plus ska användas endast i enlighet med läkarens eller barnmorskans rekommendation i följande fall:

 • Du har nervskada eller en annan sjukdom som reducerar smärtkänslan i genitalier
 • Du har förlamning av nedre extremiteterna
 • Du har diagnostiserad MS-sjukdom (Multiple Sclerosis)
 • Du har tagit smärtstillande medicin som reducerar smärtkänslan i genitalier
 • Du har åderbråck i slidöppningen

Vänligen konsultera läkaren eller barnmorskan före användning av EPI·NO Delphine eller Delphine Plus.

Viktig information

Pumpa luft i ballongen före varje användning så att dess diameter blir cirka 7 cm (s. bild i bruksanvisningen). Kontrollera att det inte finns några skador eller eventuella sprickor i ballongen. Använd aldrig en defekt apparat. 

 • Öppna luftventilen för att släppa ut luften och för att återställa ballongens ursprungliga form. På så sätt kan du testa apparaten och bekanta dig med hur den fungerar. Om din EPI·NO Delphine eller Delphine Plus inte fungerar perfekt, kontakta genast leverantören.
 • Av hygieniska skäl och för att förebygga infektioner är EPI·NO Delphine och Delphine Plus avsedda för personligt bruk dvs. endast en kvinna bör använda apparaten.
 • Vi rekommenderar att du tvättar dina händer med tvål och vatten alltid innan du använder EPI·NO Delphine eller Delphine Plus. Följ noggrant rengörings- och desinficeringsanvisningar för EPI·NO Delphine och Delphine Plus (se kapitlet ”Rengöring och Desinficering”)
 • Använd endast vattenbaserade glidmedel. Använd inte glidmedel som innehåller oljor eller eteriska ingredienser eftersom de kan skada ballongen.
 • Se till att du inte skadar ballongen med spetsiga eller vassa föremål (t.ex. ringar, naglar mm.).
 • Gör övningar lugnt och undvik onödiga rörelser för att ballongen inte ska röra sig okontrollerad.
 • Använd inte EPI·NO Delphine eller Delphine Plus under vatten (t.ex. när du badar), eftersom vatten kan försämra apparatens verksamhet.
 • Förvara EPI·NO Delphine och Delphine Plus försiktigt och skyddade mot direkt solljus.
 • Förvara EPI·NO Delphine och Delphine Plus utan räckhåll för barn!

Enligt europeiska förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) ärTECSANA GmbH skyldiga att informera om följande:

Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med denna produkt ska rapporteras till TECSANA GmbH och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Förbered dig inför förlossning med EPI·NO

EPI·NO Delphine och Delphine Plus-förlossningsförberedande hjälpmedel är avsedda för användning både under den första graviditeten och följande graviditeter om inte något medicinskt skäl förhinder det (Se kapitlet ”Kontraindikationer”).

Om du inte följer ett special träningsprogram som din läkare eller barnmorska har rekommenderat, börja EPI·NO Delphine eller Delphine Plus-övningar tre veckor före ditt beräknade förlossningsdatum.

Hela bäckenbotten blir stärkare och mer elastisk genom att tänja muskler och vävnader successivt. Det minskar risken för sprickor i mellangården samt episiotomi under förlossningen.

Om mellangården förblir oskadad återställs muskler och vävnader lättare efter förlossningen. Förutom kan oönskade konsekvenser såsom ärr, prolaps och inkontinens undvikas.

Instruktioner

Välj en bekväm plats för EPI·NO Delphine eller Delphine Plus-övningar. Se till att ingen stör dig. Ta en bekväm ställning (exempelvis halvliggande). Med tiden och praktiken finner den lämpligaste ställningen. Kanske hittar du även en passande förlossningställning.

Stäng luftventilen innan du för in ballongen i vaginan. I vissa fall kan det vara nödvändigt att sätta litet glidmedel i ballongens topp (Se ”Viktig information”).

Förlossningsprogram med tre steg

1. Träning av bäckenbottenmuskler

För in ungefär hälften av ballongen i slidan (se bilden). Genom att försiktigt glida ballongen upp och ner känner du elasticitet i mellangårdsområdet. Håll dig avslappnad fast det kan kännas främmande i början. Praktiken har visat att en viss rutin uppstår efter ungefär tre övningsgånger. Du lär dig att känna igen det lämpligaste övningssättet.

När du kniper dina bäckenbottenmuskler försök samtidigt dra ballongen uppåt ungefär i 10 sekunder. Sedan slappna av i 10 sekunder och upprepa övningen minst i 10 minuter. Rör ballongen varsamt och känn hur den rör på sig uppåt med muskelspänningen. På så sätt kan du kontrollera att du gör övningen på ett riktigt sätt.

EPI-NO Träning av bäckenbottenmuskler

Endast EPI·NO Delphine Plus:

Observera visaren på tryckdisplayen innan och efter du kniper dina bäckenbottenmuskler. Du kanske inte märker någon tryckväxling under de första övningarna, men redan efter några dagar åstadkommer du första resultat.

2. Tänjning av mellangården

För in ungefär hälften av ballongen i vaginan (se bilden). Pumpa långsamt luft i ballongen, så mycket som det känns bekvämt (en lätt stickning indikerar sträckning).
Lämna den fyllda ballongen in i vaginan ungefär i 10 minuter. Den här övningen utvidgar gradvis och varsamt huden, musklerna, mellangården samt förlossningskanalen.

Epi-No Delphine tänjning av mellangården
Epi-No Delhine tänjning av mellangården

Öka storleken av ballongen gradvis från övning till övning, men bara så mycket att det ännu känns bekvämt. Du kan alltid minska ballongstorleken genom att öppna luftventilen. Utslaget på mätaren (endast EPI·NO Delphine Plus) indikerar inte ballongstorleken.

Lita inte på utslaget på displayen i denna träningsfas – lita på din egen känsla i kroppen.

3. Förlossningsförberedning

Efter tänjningen slappna av dina bäckenbottenmuskler och låt ballongen glida själv ut ur vaginan. Genom att simulera en förlossning får du en känsla av den kommande förlossningen. Du kan följa din progress med mätmall som följer i slutet eller genom att använda måttband (Att mäta storleken av ballongen är möjligt endast utanför kroppen).

Tilläggsinformation

Ibland kan spänningen i bäckenbotten öka när du låter ballongen att glida ut. Vi rekommenderar att du minskar ballongstorleken genom att släppa ut lite luft när du tränar för första gången, så bekantar du dig med övningen.

Det blir lättare att låta ballongen glida ut när du har tränat mer. Öka gradvis storleken av ballongdiametern, enligt förtroende och styrka. En träningssession får vara högst 15–20 minuter lång och den får utföras högst 2 gånger om dagen.

Gradvis från övning till övning, öka storleken av ballongen, men bara så mycket att det ännu känns bekvämt. Du kan alltid minska ballongstorleken genom att öppna luftventilen. Utslaget på mätaren (endast EPI·NO Delphine Plus) indikerar inte ballongstorleken.

Som alternativ kan du också genomföra tänjningen genom att utföra övningarna i 2–3 minuter och upprepa detta 3–4 gånger med korta vilopauser emellan, om det är lättare för dig.

Rengör din EPI·NO Delphine och Delphine Plus enligt anvisningar (se kapitlet ”Rengöring och desinficering”) efter varje användning.

Varje träningssession minskar risken för skador i mellangården under förlossningen. Den optimala träningen har uppnåts när ballongen har nått 8 -10 centimeters diameter och kan glidas ut som fylld ungefär efter två veckors träning.

När du har nått 8 -10 centimeters diameter bör du fokusera på träningen av bäckenbottenmuskulaturen och förlossningsövningar. Det är inte rekommenderat att öka ballongstorleken mera. 10 centimeters diameter representerar ungefär det utrymme som behövs för att föda ett barn.

Det är vanligt att ballongen kan glida ut för tidigt (t.ex. på grund av det interna trycket eller för mycket glidmedel). Undvik detta med att hålla ballongen med handen, med att hålla benen tätare ihop eller försök ligga på sidan. Du kan också införa ballongen lite djupare. Även om ballongen skulle glida helt in i vaginan och röra vid livmoderhalsen får du den tillbaka till sin rätta plats med att dra varsamt på botten av ballongen.

Om några komplikationer förekommer i användningen av EPI·NO Delphine eller Delphine Plus, kontakta genast din läkare eller barnmorska.

Program för träning av bäckenbottenmuskler efter förlossning 

(Obs: Endast EPI·NO Delphine Plus ger biofeedback)

Du får börja träna bäckenbottenmuskler med EPI·NO Delphine Plus efter förlossningen först när blödningar har slutat och alla perineala skador har läkt. Vi rekommenderar att du använder EPI·NO Delphine Plus som tidigast 3 veckor efter förlossningen.

Bäckenbottenmuskler i EPI-NO Delphine användningsinstruktion


Vi rekommenderar också att övningarna skulle vara i minst 3 veckor (vanligtvis fortsätter den postnatala träningen från 4 till 6 månader)

Typiska symptom av svaga bäckenbottenmuskler är:

 • Urinläckage när man hostar, nyser, går uppför trappor eller bär tunga föremål • Ett konstant behov att kissa även om blåsan är tom
 • En stark känsla av tryck neråt
 • Prolaps av livmodern eller vaginala vävnaderna
 • Ofrivillig läckage av gaser (flatus) och avföring (anal inkontinens)

Välj en bekväm plats för dina EPI·NO Delphine eller Delphine Plus-övningar. Se till att ingen stör dig. Ta en bekväm ställning (t.ex. halvliggande). Med tiden och praktiken finner den lämpligaste ställningen.

Andas avslappnat och jämnt under träningen. Försök att slappna av i lår-, mag- och sätesmuskler. Vi rekommenderar att du tränar 10-20 minuter per dag.

Så här börjar du

Öppna luftventilen, kläm ballongen med handen för att släppa ur luften och stäng luftventilen. Ballongen blir nu tom på luft. Om du fuktar toppen på ballongen med glidmedel blir det lättare att sätta in den (se kapitlet ”Viktig information”).

Håll fast vid ballongens spets och för in den ungefär halvvägs i slidan. Ta de lugnt för slidan kan vara torr och känslig.

Slappna av bäckenbotten. Pumpa så mycket luft i ballongen så att du känner dess närvaro (för de mesta kvinnorna visar tryckmätaren värdet 2). Om trycket känns för starkt, kan du alltid minska det med att öppna luftventilen.

Dragövning för mellangården

När du kniper bäckenbottenmuskler försök att dra ballongen uppåt i cirka
10 sekunder. Sedan slappna av i 10 sekunder och upprepa övningen. Fingra försiktigt på ballongen och känn hur den rör sig uppåt med muskelspänningen. På så sätt kan du vara säker att du tränar på rätt sätt.

Epi-NO Delphine dragövning för mellangården
Dragövning för mellangården

Endast EPI·NO Delphine Plus:

Observera visaren på tryckdisplayen före och efter du kniper bäckenbottenmusklerna. Se ”Tabell för träningsprogress”. Du kanske inte märker någon tryckväxling under de första övningarna, men redan efter några dagar åstadkommer du resultat.

Under träningens gång kan du följa visaren på tryckdisplayen och kontrollera din bäckenbottenstyrka.

Tabell för träningsprogress:

Tabel för träningsprogress

 EPI·NO Delphine Plus-extraövningar

Följande övningar ger dig variation i träningen. Följ instruktioner eller träna med EPI·NO Delphine Plus enligt de instruktioner som din läkare, fysioterapeut som är specialiserad på urogenitala problem eller barnmorska har gett dig.

Följ instruktioner för hur du sätter in EPI·NO Delphine Plus-träningshjälpmedlet (se kapitlet ”Program för träning av bäckenbottenmuskler efter förlossning”).

“Pelvis Rock”

Lägg dig ner på ryggen och böj knäna, fötterna stadigt i marken och vikt på hälarna. Lyft upp höger och vänster höft turvis och upprepa 2-3 gånger.

“Klocka”

Inta samma ställning som i “Pelvis Rock.” Föreställ en klocka under dina höfter. Följ klockans visare, först medsols och sedan motsols. Rörelserna borde vara så smidiga att det ser ut som om höften skulle rotera kontinuerligt.

“Långa ben”

Lägg dig ner på ryggen och stretcha benen. Hela ryggraden borde röra marken. Böj hakan mot bröstet så att nacken sträcks. Skjut turvis hälarna ifrån dig som om du skulle vilja förlänga benen. Samtidigt dra tårna mot kroppen.

Rengöring och Desinficering

Varning

 • Se till att pumpen inte blir våt vid rengöring och desinficering. Vatten kan orsaka skador i innandömet.
 • Följ rengörings- och desinficeringsanvisningar före första användning och alltid omedelbart efter varje användning.
 • Om du inte har använt EPI·NO Delphine eller Delphine Plus-apparaten under de senaste 7 dagarna upprepa rengöringen och desinficeringen före användning.

Före första användning och omedelbart efter varje användning, rengör EPI NO Delphine eller Delphine Plus noggrant enligt dessa anvisningar:

Fyll ballongen med att trycka på pumpen ungefär 10 gånger.

Rengör ballongen försiktigt med varmt vatten och tvål (minst 40°C, 1-2 minuter).

Se till att pumpen inte blir våt, för vatten kan orsaka skador i innandömet. Skölj ballongen under rinnande vatten. Låt EPI·NO Delphine eller Delphine Plus torka på en ren och jämn yta.

Desinficera EPI·NO Delphine eller Delphine Plus med att svepa den med 70 % isopropylalkohol som köps från apoteket. Använd bomullsduk eller sådana alkoholhaltiga rengörningduk som finns i din startförpackning.

När EPI·NO Delphine eller Delphine Plus är helt torr, lägg den i sin förvaringspåse, stäng den och förvara den på en ren och torr plats.

Vi önskar dig framgång med användning av EPI·NO Delphine eller Delphine Plus!

Tillverkare: TECSANA GmbH, Rathochstr. 97, D-81247 München E-post: info@tecsana.de Hemsida: www.epino.com

Marknadsförare i Danmark: Props & Pearls, Nikolaj Plads 23, 1067 København K. E-post: info@propsandpearls.com Hemsida: shop.propsandpearls.com

EPI-NO Mätmall

Vi skickar Epi-No delhine till Sverige fra Danmark