Ankestyrelsen: Fritleverandørvalg

Ankestyrelsen understreger ved dom, at kommuner ikke kan fjerne borgers ret til frit at vælge leverandør til brystprotese. Borger fra Tårnby rettede henvendelse til Ankestyrelsen da Tårnby kommune forsøgte at fratage hende retten til fritleverandørvalg af brystprotese.