Ankestyrelsen: Fritleverandørvalg

Ankestyrelsen understreger ved dom, at kommuner ikke kan fjerne borgers ret til frit at vælge leverandør til brystprotese. Borger fra Tårnby rettede henvendelse til Ankestyrelsen da Tårnby kommune forsøgte at fratage hende retten til fritleverandørvalg af brystprotese.

Ankestyrelsen Fritvalg
Ankestyrelsen Fritvalg Begrundelse
Bemærkning ang Frivalgsordning

Fortsat ankestyrelsen fritvalg

Har du kendskab til ligende sager?

Du må meget gerne kontakte os hvis du har kendskab til ligende sager. Skriv til info @propsandpearls.com